دوستان عزیز اگرکه دنبال ps4هستید فقطبرای بازی grand theft auto v fiveزحمت نکشید همان grand theft auto 5است اگر ps2دارید یا ندارید ps2 بخرید و grand theft auto5برایش بخرید دارند شما را خر حساب می کنندبخاطر این که روی جعبه های آن ها عکسش را می اندازند