دوستان محترم و گرامی اگر سوالی در رابطه با پلی اتیشن دو داشتید به این آدرس ایمیل ما

ایمیل کنید یا در صفحه ی نظر سنجی بپرسید تا ما یا به شما پاسختان را ایمیل کنیم:


mohammadsalimi1383@gmail.com

یا با شماره تلفن:66082220تماس حاصل فرمایید.